Privacyverklaring

Klik hier om je instellingen voor cookies te wijzigen.

Hijhem.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam
 • Schermnaam
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een reactie op een artikel of een bericht in het contactformulier
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • Vragen die je aan ons stelt en/of meldingen die je aan ons doorgeeft

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hijhem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

We gebruiken Ezoic om personalisatie- en analytische diensten aan te bieden op deze website, dus het privacybeleid van Ezoic is ook van kracht en kun je hier vinden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Hijhem.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook de alinea Profilering).
 • Om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (zie ook de alinea Profilering).
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via e-mail.
 • Om onze website te verbeteren.

Profilering

Om jou de beste ervaring te kunnen bieden combineren we gegevens over je gebruik van nieuwsbrieven met de gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via, onze website, te weten:

www.hijhem.nl

Door jouw gegevens te combineren, kunnen wij jou gepersonaliseerde aanbiedingen (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) doen die aansluiten bij jouw interesses. Zo wordt er voorkomen dat je content of aanbiedingen krijgt die voor jou minder interessant zijn. Aan de hand van deze profilering maken wij op groepsniveau selecties.

Nieuwsbrieven

We gebruiken jouw e-mailadres voor nieuwsbrieven als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Heb je jouw interesses en voorkeuren aangegeven, dan proberen wij de nieuwsbrief zoveel mogelijk hierop toe te spitsen. Wanneer je deze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kun je je kosteloos uitschrijven door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief.

Cookies

Bij het verzamelen van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

Beveiligen en bewaren

Hijhem.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hijhem.nl.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hijhem.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hijhem.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hijhem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hijhem.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hijhem.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 10 januari 2019.

Lees meer: